Stel cookie voorkeur in

Tussenschoolse opvang (TSO)

De Boomgaard

Blijft uw kind tussen de middag op school eten? Dan wilt u zeker weten dat uw kind het gezellig heeft en tijd krijgt om rustig te eten en te ontspannen.

Het overblijfteam van TSO de Boomgaard bestaat uit vrijwilligers, beroepskrachten en sportdocenten, aangestuurd door een TSO coördinator. Zij zorgen er dagelijks voor dat overblijven ook leuk is. Het overblijfteam controleert elke dag of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn, u weet dus zeker dat uw kind in veilige handen is.

 

Uw kind neemt zelf eten en drinken mee van thuis. Alle kinderen eten gezellig samen. Daarna is er tijd en ruimte om te spelen. Kinderen kunnen naar buiten om te rennen, te klimmen, te voetballen of te knikkeren of ze kunnen binnen tekenen, puzzelen, kletsen of gezellig een spelletje doen. Wij organiseren wisselende sport activiteiten, zo gaat uw kind uitgerust en ontspannen terug naar de klas. De kinderen kunnen zich hiervoor inschrijven. Wij hanteren tijdens de overblijf het beleid en de regels van de school. Dit geeft rust en continuïteit.

Kinderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel, daarom vragen wij regelmatig aan de kinderen hoe zij de TSO ervaren en hoe we dit kunnen verbeteren. Zo zorgen wij samen met de kinderen voor een leuke en gezellige TSO.

De Prinsenhofschool is een brede school met voor- tussen- en naschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Stichting TSO de Boomgaard. U kunt uw kind aanmelden voor de tussenschoolse opvang  via de website van stichting TSO de Boomgaard, www.tsodeboomgaard.nl               

Onderstaand vindt u het schema wat betreft de pauze tijden;

  • Groepen 1/2 en 2/3 van 12:20 uur - 13:05 uur
  • Groepen 3 en 4 van 11:45 uur - 12:30 uur
  • Groepen 5 en 6 van 11:50 uur - 12:35 uur
  • Groepen 7 en 8 van 12:30 uur - 13:15 uur

De kinderen van groep 3 t/m 8 lunchen in de klas en spelen buiten op het schoolplein. 

De kinderen van groep 1-2 lunchen in hun eigen lokaal, waar na de lunch gelegenheid is om te kleuren, spelen met poppen, lego, blokken etc.

Om de tussenschoolse opvang zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen is er een pedagogisch beleidsplan TSO opgesteld. In het protocol staan afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en die er voor zorgen dat we naast een gezellige TSO ook bewust zijn van ons gedrag en elkaar daar ook op kunnen attenderen. Het protocol tussenschoolse opvang is op de website te raadplegen.

De kosten voor de tussenschoolse opvang voor schooljaar 2017/2018 vindt u terug op onze website www.tsodeboomgaard.nl.