Aanmelden

Wat leuk dat u interesse heeft in De Prinsenhof als basisschool voor uw kind.

 

Rondleiding

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op basisschool de Prinsenhof. Vanaf het moment dat uw kind 2,5 jaar is bieden wij een rondleiding aan. Gedurende het jaar zijn verschillende rondleidingen gepland. Elke rondleiding start om 08.45 uur. De data zijn:

  • Maandag 04-09-2023

  • Dinsdag 24-10-2023

  • Dinsdag 28-11-2023 (vol)

  • Maandag 15-01-2024 (vol)

  • Donderdag 07-03-2024 (vol)

  • Donderdag 11-04-2024 (vol)

  • Dinsdag 11-06-2024 (vol)

  • Donderdag 20-06-2024

  • Donderdag 05-09-2024

 

Na de meivakantie plannen wij nieuwe data voor na de zomervakantie.

 

Onder aan deze pagina kunt u zich aanmelden voor een rondleiding.

 

Aanmelden

Na afloop van de rondleiding ontvangt u een aanmeldformulier.

Ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u een intakeformulier. Tevens hebben wij een warme overdracht met het kinderdagverblijf of de gastouder. Dit om een zo goed mogelijk beeld van uw kind te krijgen en te zorgen dat uw kind in de juiste groep wordt geplaatst. Uiterlijk een maand voordat uw kind vier jaar wordt, hoort u in welke groep uw kind is ingedeeld. De leerkracht neemt contact met u op om een intakegesprek te plannen. Tijdens het gesprek worden de wenmomenten ingepland.

Aanmelden zij-instromer

Voor leerlingen die van een andere basisschool komen, kijken wij naar de groepsgrootte en de zorgvraag. Wij nemen altijd contact op met de huidige basisschool. Op basis van deze informatie besluiten wij of wij plek kunnen bieden. Op het moment dat wij de leerling kunnen plaatsen ontvangen wij het onderwijskundig rapport van de huidige school. 

Wanneer een groep vol zit, kunnen we helaas niet direct tot plaatsing overgaan. Kinderen die een broertje of zusje hebben die de school reeds bezoekt, hebben voorrang mits tijdig ingeschreven. Indien de ouders definitief besluiten hun kind op onze school te plaatsen dienen zij een aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. 

Wennen

Voorafgaand aan de definitieve plaatsing bestaat voor leerlingen de mogelijkheid gedurende enkele (maximaal 4) dagdelen te komen wennen in hun nieuwe groep. Het wennen geldt niet voor leerlingen die direct na de zomervakantie worden geplaatst. De leerkracht bespreekt, tijdens het intakegesprek, de mogelijkheden voor het wennen met de ouders.

Aanmelden voor een rondleiding