Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een vereniging waar alle ouders van de leerlingen van de Prinsenhof automatisch lid van zijn. De vrijwilligers van de oudervereniging zetten zich in voor een leuke schooltijd voor zowel kinderen, ouders als leerkrachten.

Wilt u als vrijwilliger ook een steentje bijdragen? Spreek ons aan op het schoolplein of stuur een berichtje naar de oudervereniging via Schoudercom.

Festiviteiten en activiteiten

Festiviteiten en activiteiten zoals carnaval en sportdag geven kinderen de kans om samen op een heel andere manier bezig te zijn dan tijdens een normale schooldag en zijn daarom belangrijk in de ontwikkeling van een kind. Niet alleen de kinderen, maar ook ouders en leerkrachten beleven plezier aan de activiteiten die door commissieleden van de oudervereniging samen met de leerkrachten worden georganiseerd. Dit zijn onder andere de volgende activiteiten:

  • Kermis
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Pasen
  • Mozaïek
  • Sportdag/Koningsspelen
  • Schoolreis
  • Avond4Daagse
  • Schoolfotograaf

De oudervereniging fungeert als klankbord voor ouders. Signalen uit de wandelgangen en van het schoolplein worden onder de aandacht gebracht van het schoolteam en de medezeggenschapsraad. Jaarlijks organiseert de oudervereniging een klankbordavond voor alle ouders om met elkaar een onderwerp te bespreken en nieuwe ideeën op te doen. Daarnaast zorgt de oudervereniging voor een attentie bij lief& leed binnen het schoolteam.

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij hebben regelmatig overleg met de schooldirectie, adviseren de MR als klankbord van de school en onderhouden contact met de oudervereniging van andere scholen.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat verder uit algemene bestuursleden die tevens de taak commissieleider hebben. De commissieleiders zijn de drijvende kracht en aanspreekpunt binnen één of meerdere commissies. Commissies bestaan uit zowel ouders als leerkrachten. Hulphouders helpen in de klas of bij een activiteit, hun hulp wordt ingeroepen door de leerkrachten.

Het bestuur van de oudervereniging komt zeven keer per jaar bij elkaar, deze vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd via de schoolkalender, u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

De statuten en het huishoudelijk regelement van de oudervereniging kunt u vinden op Schoudercom evenals de notulen van de vergaderingen en alle informatie uit de commissies. Jaarlijks doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën tijdens de jaarvergadering, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.

Prinsenhof T-shirt

Wilt u ook zo’n vrolijk Prinsenhof T-shirt voor uw kind? Een aantal keer per jaar worden door de oudervereniging T-shirts verkocht. De verkoop wordt aangekondigd op Schoudercom.