Gymrooster

De groepen 1-2 krijgen dit schooljaar één keer per week gymles in de grote gymzaal. Daarnaast krijgen zij les in het speellokaal van de eigen leerkracht. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym in de grote gymzaal.