Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Dat betekent dat er op de Prinsenhof 7 kinderen in de leerlingenraad zitten. Zij komen iedere 6 weken bij elkaar en spreken dan onder begeleiding van de directie over zaken op school.

Voor elke vergadering wordt de agenda uitgedeeld die zij met hun klas gaan bespreken. Er worden onderwerpen besproken zoals: het Halloweenfeest, Kinderboekenweek, Carnaval of ideeën voor Kerst. Met hun klas bespreken zij ideeën, tips en tops. Deze punten nemen deze kinderen mee naar de eerst volgende leerlingenraad en dan worden de punten besproken of geëvalueerd. Nieuwe ideeën rondom het schoolplein of wat te maken heeft met nieuwe materialen kan ook in de leerlingenraad worden besproken. De leerkrachten nemen dit dan mee en bespreken het met elkaar. 

Op deze manier heeft de leerlingenraad en dus alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 van de Prinsenhof inspraak in de gang van zaken op school en weten ze dat er echt iets met hun ideeën en informatie gedaan wordt!