Zorg en begeleiding

De ontwikkeling van uw kind is onze uitdaging. Elk kind is uniek, daarom proberen we onderwijs op maat te geven. Dit gebeurt groepsgewijs en als het noodzakelijk is in kleine groepjes of individueel. De ontwikkeling van alle leerlingen wordt door ons systematisch gevolgd. Dit noemen wij ons leerlingvolgsysteem (LVS). We hebben daarvoor verschillende instrumenten. Omdat we opbrengst gericht werken vergelijken we de uitkomsten van toetsen met onze doelen (normen/verwachtingen). Daar waar nodig stellen we het lesgeven of het aanbod bij of geven we de leerlingen extra ondersteuning. In ons zorgplan staat onze zorgstructuur uitgebreid beschreven. Naast het zorgplan beschikt onze school over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat onder andere beschreven welke extra ondersteuning wij leerlingen kunnen bieden. Klik hieronder voor het SOP. Van ieder kind wordt een leerling dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over het gezin, besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen en toets- en rapportagegegevens van de verschillende leerjaren. Het leerling dossier is door de ouders altijd in te zien.