Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. De raad overlegt met de directie en het schoolbestuur. Binnen de MR van de Prinsenhof werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving.

Vanuit de betrokkenheid bij de school initiëren en toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van De Prinsenhof, zijn zij spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en klankbord voor de directie. We vatten dat samen in de kreet: samen ontwikkelen! De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

De doelen voor het nieuwe schooljaar richten zich op de behandeling van een aantal thema’s en de verdere professionalisering van de MR door nadrukkelijker het advies- en instemmingsbevoegdheid bij (beleids-) keuzen van de school in te zetten.

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

  • Carolien van der Lans (voorzitter)
  • Yvonne Drenth
  • Petra te Slaa
  • Silvia van Haarlem

Namens het team hebben zitting:

  • Micha Luttik
  • Sarah Vermeulen
  • Lieke Vreeken
  • Samirah Duindam

De directeur heeft een adviserende stem in de raad. De MR is tevens schoolraad. Tijdens de vergadering kan er een toehoorder vanuit de OV aanwezig zijn.

Er is ook een GMR, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gekozen uit de afzonderlijke medezeggenschapsraden van  Sophia Scholen.

Van links naar rechts: Samirah Duindam, Lieke Vreeken, Silvia van Haarlem, Sarah Vermeulen, Micha Luttik, Carolien van der Lans en Petra te Slaa. Niet op de foto: Yvonne Drenth.