Missie en visie

Missie van de Prinsenhof 

Toekomstgericht ontplooien! De Prinsenhof wil vanuit een katholieke grondhouding, uitdagend en toekomstgericht onderwijs verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving waarin kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten.

Visie van de Prinsenhof 

  • Wij bereiden kinderen voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving.
  • Wij bieden onze individuele leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma.
  • Wij bieden een veilige leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die kinderen tot hun recht laat komen.
  • Wij bieden onderwijs dat is afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
  • Wij beschouwen ouders/verzorgers als partner in onze missie, luisteren goed en verschaffen heldere feedback over de ontwikkelingen van leerlingen.